Laaja tutkimus sen kertoo: suomalaiset arvostavat kampaajien ammattitaitoa

Laaja tutkimus sen kertoo: suomalaiset arvostavat kampaajien ammattitaitoa

Yli 80 % suomalaisista kampaamoasiakkaista arvostaa suomalaisten kampaajien ammattitaidon hyvin korkealle, ja kampaajat ovat omasta ammattitaidostaan yhtä lailla ylpeitä. Enemmistö asiakkaista ja kampaajista kuitenkin arvioi, että kampaajan työtä tunnetaan varsin huonosti, eikä ammatin yleinen arvostus ole kovin korkea.

Keväällä 2022 teettämästämme tutkimuksesta käy ilmi, että asiakkaat arvostavat kampaajien, parturien ja parturikampaajien ammattitaidon jopa korkeammalle kuin ammattilaiset itse.

Ammattitaidon ohella vuorovaikutussuhteen sosiaalisuus on merkittävää sekä asiakkaille että kampaajille itselleen. Yhdeksän kymmenestä kampaajasta arvioi, että osasta asiakkaita tulee vuosien mittaan tavallaan kavereita.

Kampaajana oppii kuuntelemaan, ja keskustelemaan asiakkaan ehdoilla. Vastavuoroisesti asiakkaiden käyttäytyminen kampaajia kohtaan on hyvin kunnioittavaa.

Vain vähän kielteistä palautetta

Monissa muissa palveluammateissa huono käyttäytyminen on lähes päivittäinen ilmiö, useilla kampaajilla huonosti käyttäytyviä asiakkaita taas ei käy ensimmäistäkään vuoden aikana.

Asiakaspalveluammatille tyypillistä kielteistä palautetta palvelun laadusta tai hinnasta annetaan myös vähänlaisesti. Vain 30 % on saanut kielteistä palautetta lopputuloksesta viimeisen vuoden aikana. Palvelun korkeaa hintaa on ihmetelty vain joka kolmannelle.

Omnicom Media Groupin johtava tutkija Kari Tervonen arvioi, että korkean ammattitaidon lisäksi kunnioituksen taustalla on vuorovaikutussuhteen sosiaalinen aspekti ja luottamus kampaajaan.

Kampaajalla keskustellaan hyvin henkilökohtaisista aiheista, kuten parisuhteesta, vakavista sairauksista tai kuolemasta. Tutkimuksesta ilmenee, kuinka enemmistö (90 %) kampaajista kokee, että osasta asiakkaista tulee vuosien mittaan tavallaan kavereita.

Suomen sosiaalisin ammatti

Tutkimuksen mukaan sekä kampaajan valinnassa että asiakassuhteen vaalimisessa vaikuttaa merkittävästi kyky keskustella ja saada asiakas viihtymään.

Asiakkaista noin kaksi kolmesta suosii tuttavallista ja huumorintajuista kampaajaa.

Noin joka viides asiakas toivoo keskustelevaa, mutta ammatillista etäisyyttä pitävää kampaajaa, miesasiakkaista hieman useampi kuin naisasiakkaista.

Kampaajista lähes jokainen (95 %) vahvistaa keskustelevansa asiakkaidensa kanssa tyypillisesti vähintään neljäsosan ajasta, ja noin kaksi kolmesta (68 %) tyypillisesti suurimman osan ajasta.

Työ koetaan kuormittavana, sillä halutun palvelun ohella hiusalan ammattilainen joutuu myös ikään kuin psykologin rooliin. Osa asiakkaista kaipaa kuuntelevaa korvaa, mutta osa odottaa myös kannanottoja.

Tervonen arvioi, että työn kokonaisvaltaisen rankkuuden vastapainoksi hiusalan ammattilaiset saavat poikkeuksellisen paljon kiitosta työstään.

Enemmistö 85 % kertoo saaneensa edellisenä työpäivänä asiakkaalta kiitosta lopputuloksesta.

Promise Helsinki Oy:n keväällä 2022 teettämään tutkimukseen vastasi tuhat kampaamoasiakasta ja sata kampaajaa. Tuore suomalainen yritys haluaa palauttaa hiustenhoitotuotteiden myynnin kampaamoihin. Yrityksen motto kuuluu: Osta maito maitokaupasta ja shampoo kampaajalta.

Tutustu Promise-tuotteisiin

PS. Oletko hiusalan ammattilainen? Haluatko tutustua tutkimustuloksiin tarkemmin? Tilaa Promise-tietopaketti, jonka mukana saat tuhdin tutkimusraportin sekä tietoa Promise-tuotesarjasta.